Súčasný konzumný spôsob života prináša i devastáciu životného prostredia. Ak to chceme zmeniť, musíme si zamyslieť nad kvalitou života i ochranou životného prostredia. Platí to aj pre oblasť výstavby a architektúry. Alternatívne stavebné materiály predstavujú možnú náhradu konvenčných stavebných materiálov. Ich využívaním znížime negatívne vplyvy na životné prostredie.

Pri výbere stavebného materiálu berieme do úvahy všetky vlastnosti, vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia a kvalite života. Dôležitými hľadiskami sú zdroj, energetická náročnosť výroby, recyklovateľnosť, bezpečnosť a zdravotná neškodnosť materiálu. Zdroj materiálu znamená jeho pôvod – najlepší je materiál získaný či vypestovaný v okolí stavby, nenáročný na dopravu. Energetická náročnosť výroby zahŕňa energiu potrebnú na ťažbu suroviny, výrobu materiálu, zabudovanie do stavby, údržbu počas životnosti budovy, likvidáciu a následnú recykláciu. Recyklovateľnosť je dôležitá, lebo odpady negatívne vplývajú na životné prostredie, značne ho poškodzujú a zaťažujú. Výborné je, ak možno materiál opätovne použiť, alebo mu nájsť v objekte novú funkciu. Najdôležitejšia je zdravotná neškodnosť materiálu. Najčastejšími alternatívami sú prírodné materiály – hlina, drevo, prútie, lomový kameň, trstina, slama, korok, kokos, konope (najmä na tepelné izolácie), recyklovaný kameň, tehla, betón. Menej sa používajú papier, plast, pneumatiky, fľaše a plechovky.

Výstavba na báze hliny

Hlina bola často používaným stavebným materiálom. Tento materiál čisto prírodného charakteru je často dostupný priamo či blízko miesta výstavby. Odpadá tak energetická náročnosť na výrobu a dopravu. Hlina má výborné tepelno-akumulačné a zvukovo-izolačné vlastnosti. K jej prednostiam patria priedušnosť, schopnosť regulovať vlhkosť a stopercentná recyklovateľnosť. Možno ju využiť na nosné i nenosné steny v podobe nepálených tvaroviek alebo interiérové aj exteriérové omietky. Dá sa použiť i na podlahy, ako výplňový materiál do stien a prísada do mált. Hlina je pre svoje pozitívne vlastnosti čoraz obľúbenejším materiálom.

Tradičné a obľúbené drevo

Aj drevo je tradičný konštrukčný materiál, obľúbený v interiéri a exteriéri. Pôsobí veľmi esteticky, spĺňa všetky požiadavky na zdravé bývanie, ekológiu a recyklovateľnosť. Výhodou sú jeho mechanické vlastnosti, statická spoľahlivosť a ekologická neškodnosť. Pobyt človeka v prostredí so živým alebo technickým drevom má pozitívny vplyv na jeho fyzické a psychické zdravie. Minimálne opracované drevo môže pôsobiť veľmi efektne, dá sa využiť na dekoračné účely aj na nosné prvky. Výrobkami drevených konštrukčných materiálov sú guľatina, rezivo(dosky, hranoly), tabuľové materiály. Vyrábajú sa z neho krovy a čoraz častejšie celé domy, tzv. drevodomy. Uplatňuje sa aj vo forme nosných a nenosných konštrukcií, výplňových konštrukcií, schodísk. Využíva sa aj na nosné konštrukcie s väčším rozpätím, ktoré musia byť zhotovené z lepených lamelových prvkov alebo z prútových konštrukcií. Drevo predstavuje jednoznačný trend vo výstavbe vďaka svojim konštrukčným a mechanickým vlastnostiam a najmä kvôli obnoviteľnosti suroviny.

Využitie slamy

Menej používaným materiálom je slama. V minulosti slúžila ako krytina striech jednoduchých domov. Dnes sa ako vedľajší produkt poľnohospodárskej výroby vo forme lisovaných blokov využíva i na výstavbu rodinných domov. Podobne ako hlina má nízku energetickú náročnosť výroby a dopravy, lebo sa väčšinou nachádza v blízkosti miesta výstavby. Najčastejšie sa zo slamy zhotovujú obvodové steny, pričom sa kombinujú s dreveným skeletom, aby sa zabezpečila nosnosť stien. Obvodové steny treba chrániť omietkou pred poveternostnými vplyvmi a vlhkosťou. K prednostiam slamy patria výborné tepelnoizolačné vlastnosti a rýchlosť výstavby. Slama sa využíva aj ako tepelná izolácia do striech.

Recyklácia a úspory

Izolačné materiály podstatne zvyšujú energetické úspory. Najvhodnejšie sú prírodné materiály – korok, koksové vlákna, ovčia vlna, celulózové vlákna a technické konope. Zaťaženie životného prostredia pri ich výrobe je nízke, aj likvidácia je jednoduchá – väčšina materiálov prírodného pôvodu sa dá použiť na recykláciu, kompostovanie, zomlieť na štiepku, ktorá slúži na výrobu štiepkových konštrukčných dosiek alebo ako palivo. Pri neobvyklých stavbách možno na výstavbu obvodového muriva využiť netradičné materiály. Najčastejšie sú to staré pneumatiky, použité plechovky či sklenené fľaše. Pneumatiky sú zdrojom množstva odpadového materiálu, ktorý zbytočne končí na čiernych skládkach bez druhotného využitia, ktoré môže byť veľmi efektívne. Po recyklácií sa dajú využiť napríklad na výrobu krytiny. Aj sklo možno po recyklácií využiť, napríklad ako izolačný materiál. Výstavba z odpadového materiálu je efektívnym riešením ochrany životného prostredia. Znižuje spotrebu surovín a energie, znižuje množstvo emisií a šetrí miesto na skládkach, kde sa uskladní len to, čo je už nepotrebné. Opätovné použitie recykľovateľných materiálov sa začína javiť ako inovatívne a veľmi účinné riešenie.

Zdroj: SaB Stavebníctvo a bývanie