Ladce Betón, s.r.o. vyrába betóny podľa STN EN 206-1, s pevnosťami od C 8/10 do C 50/60, ďalej betóny odolné proti korózii, vplyvom karbonizácie (XC1-XC4) a vplyvom chloridov (XD1-XD3), mrazuvzdorné betóny (XF1-XF4). Vyrába tiež betóny vodostavebné, prevzdušnené, betóny s oceľovými drôtikmi, cestný betón CB-III a cementom stmelené zmesi CBGM 5/6 CBGM 8/10.