Chyby montáže CIKO komínov

Montáž komína má svoje postupy, ktoré je potrebné dodržiavať. Pri výstavbe komínov je potrebné dodržiavať normy, ktoré stanovujú podmienky prevádzkovania komína. Vyvarujte sa zbytočným chybám, ktoré môžu spôsobiť ďalšie problémy. Chybná montáž môže ohroziť  vašu bezpečnosť.

Prevedenie sopúcha a vyberacích otvorov – pozor na dilatáciu.

Sopúch cez roh a natesno.

Rúra do sopúchu, zamurovaný sopúch, zamurovaný čistič.

Doska vyliata až k vložkám, limec prilepený na vložky a dosku.

Posledný obrázok radšej bez komentára!