Pozor na prívod vzduchu

Externý prívod vzduchu ku spotrebiču komínovým telesom je v poslednej dobe nielen medzi odbornou verejnosťou často diskutovanou témou. Túto problematiku je potrebné riešiť v kontexte všetkých okolností – charakter budovy, typ spotrebiča, vlastnosti komínového telesa, požiadavky užívateľa. Na čo si však dávať pozor a aké je naše odporúčanie?

Rýchlosť prúdenia netesnosťami v dverách je 6km/hod.

Digestor má 10x väčší výkon než je ťah komína.

Prívod vzduchu pre spalovanie

  • Pozor na vzduchotesnosť stavby
  • Pozor na vzduchotechnické zariadenie v tej istej miestnosti
  • Pozor na zdravotné aspekty

RIEŠENIE: Oddeliť prevádzku spotrebiča od vzduchu v miestnosti.