Akú strechu si však vybrať? Aké sú plusy či mínusy jednotlivých konštrukcií? 

Každá strecha, či už plochá alebo šikmá by mala byť schopná spĺňať svoju základnú funkciu – chrániť interiér domu pred vonkajšími vplyvmi a vrtochmi počasia. Na vytvorenie kvalitných podmienok pod strechou je dôležitá skladba strešného plášťa, pričom musia byť splnené najmä tepelnotechnické požiadavky. Treba myslieť aj na to, že dobrá strecha má chrániť nielen pred zimou, ale aj pred horúčavou. Podľa toho je potrebné vždy si vybrať dobrú konštrukciu strechy a vhodné strešné materiály. 

Strechy podľa sklonu strechy delíme na ploché strechy (so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozmedzí 0 až 10°), šikmé strechy (so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozmedzí 10 až 45°) a strmé strechy (so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny viac ako 45°).

Podľa zloženia strešného plášťa strechy rozlišujeme na jednoplášťové strechy, ktorých vnútorné prostredie je od vonkajšieho oddelené jedným strešným plášťom, u dvojplášťových striech je oddelené dvoma strešnými plášťami (horným a dolným plášťom) a viacplášťové strechy sú vytvorené niekoľkými strešnými plášťami, ktoré sú od seba oddelené vzduchovými vrstvami.

Vplyv módneho trendu na architektúru jednotlivých období je nezanedbateľný. Z pred deväťdesiatych rokov boli v móde ploché strechy navrhované s minimálnymi spádovými plochami. Častou príčinou poruchovosti mnohých plochých striech z tohto obdobia bol nekvalitný projekčný návrh, používanie nedokonalých povlakových krytín a nakoniec nekvalitná montáž vrátane zle prevedených klampiarskych prác a detailov. Následkom vynechania spádovej vrstvy je vytvorenie stojatých kaluží vody, pričom krytina sa narúša kyselinami z kyslých dažďov a značnými teplotnými rozdielmi.

Pri plochých strechách je nevyhnutné dôsledne dodržiavať technologické procesy pri zabezpečení vodotesnosti povlakovej krytiny. Zdanlivo zanedbateľné nedostatky môžu ohroziť funkčnosť hydroizolačného systému a aj preto je dôležité zabezpečiť dokonalé spádovanie strešných plôch. Náročné je aj riešenie prestupov cez plochú strechu a zabezpečenie vodotesnosti. Práve na zabezpečenie vodotesnosti je potrebné používať cenovo náročnejšie riešenia.

Problematické je aj zabezpečenie dlhodobej tesnosti pri napojení oplechovania na povlakovú krytinu z dôvodu rôznej rozťažnosti spájaných materiálov. Opravy takýchto striech sú veľmi náročné a nákladnejšie – spravidla sa musí obnoviť celá plocha strechy novou povlakovou krytinou – špeciálnymi kvalitnými asfaltovými pásmi alebo fóliovými krytinami, ktoré odolávajú kyselinám.

Výhodou plochej strechy oproti šikmej je jej nižšia pracnosť pri realizácii konštrukcie plochej strechy a možnosť využitia strechy z hľadiska exteriéru (parkovanie, terasy a pod.)

V deväťdesiatych rokoch nastal trend uprednostňovania šikmých striech a na mnohé ploché strechy sa začali nadstavovať obytné podkrovia, najmä na vidieku, čo bolo príjemným osviežením architektúry oproti strohým kockám. Šikmé strechy tradične patria do horského prostredia, kde ráz krajiny, reliéf vrchov, ale aj klíma ovplyvňujú architektúru nielen rodinných domov.

Aj pri šikmých strechách býva hlavnou príčinou problémov nekvalitný návrh strešného plášťa (vetranie, poistná izolácia). Aj tu je preto dôležité vybrať si kvalitného projektanta i realizátora strešných konštrukcií.

Šikmé strechy nie sú vystavované nepriazni počasia tak ako ploché strechy (vďaka dostatočnej spádovej vrstve umožnujúcej odtekanie kyslej dažďovej vody). Pri šikmých strechách nie je potrebné používať absolútne vodeodolné materiály.

Realizácia šikmej strechy je menej náročná na technologický postup pri zabezpečovaní vodotesnosti strešnej krytiny. Realizáciu je možné previesť suchou montážou (bez potreby lešenia) a existuje tu možnosť zenitného presvetlenia priestorov.

Hlavná výhoda šikmých striech spočíva hlavne v jej bezúdržbovosti. Vďaka odolným materiálom (pevné skladané krytiny) je životnosť krytiny na šikmých strechách podstatne vyššia ako na plochých strechách, čomu zodpovedá aj poskytovaná záruka výrobcami jednotlivých krytín.

Vďaka vyspelým technológiám, ktoré sú dnes dostupné na našom trhu, sa nedá jednoznačne určiť, ktorá zo striech je lepšia. Rozhodovanie, či postavíte dom so šikmou alebo plochou strechou, teda už nie je o poruchovosti, ale skôr o vašom výbere a správne navrhnutom a zrealizovanom projekte.