V minulosti ľudia prikrývali svoje príbytky rôznymi materiálmi – konáre, slama, drevo, hlina… Postupom času sa štandardným pokrytím strechy stala najčastejšie škridla. Strecha nás nielen chráni pred dažďom a zatečením, ale aj zabezpečuje teplo, či ďalší priestor. Tvar strechy volíme podľa charakteru stavby, požiadaviek na  využiteľnosť  priestoru, energetickú náročnosť a tiež aj podľa ekonomických možností realizácie strechy.

Plochá strecha

Strecha typická pre bytové domy či funkcionalistické stavby má najnižšie tepelné straty a tiež poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor. Má sklon v rozpätí od 0 do 10° a je považovaná za strechu viacúčelovú. Môžete ju využiť aj na zastrešenie  terasy alebo ako živú zelenú oddychovú strechu. V minulosti skôr strašiakom ako lákadlom, dnešné moderné materiály z nej urobili módny hit, ktorý pôsobí veľmi efektne a esteticky.

Pultová strecha

Pultová strecha je jednoduchý typ strechy, ktorej sklon je väčší ako 10°. Z jednej strany má sklonenú rovinu a druhá strana je odkvapová. Na odkvap sú požadované vysoké nároky, najmä pri prívalových dažďoch, keďže všetka voda je odvádzaná iba do jednej strany. Pultová strecha je najčastejšie využívaná pri nízkoenergetických a pasívnych domoch a veľké okná sa umiestňujú na slnečnú stranu. Tiež sa využíva pri stavbách na hranici pozemku. Výhodou pultovej strechy sú menšie tepelné straty ako pri členitejších strechách.

Sedlová strecha

Sedlová strecha je  najčastejšie  sa vyskytujúci tvar strechy, najmä na vidieku.  Má dve šikmé roviny s priamočiarym hrebeňom, pri ktorom stačia dva odkvapy. Je konštrukčne jednoduchá a preto má aj priaznivú cenu.  Sklon strechy sa môže byť od 25 do 45°, čo umožňuje vytvoriť obytné podkrovie,  strechu preskliť alebo nainštalovať solárne panely.

Valbová strecha

Valbová strecha je  pozdĺžna sedlová strecha, ktorá namiesto dvoch zvislých štítov využíva aj ďalšie dve sklonené plochy, takzvané valby. Čiže sa skladá  z dvoch kratších šikmých rovín v tvare trojuholníka, dvoch dlhších lichobežníkových rovín a spojovacieho hrebeňa. Umiestnenie odkvapov je v jednej rovine okolo celého domu. Je konštrukčne zložitejšia a teda aj drahšia ako sedlová strecha, no umožňuje rozdelenie odtoku vody do štyroch smerov. Tento druh strechy sa často využíva na zastrešenie domov v tvare písmena L.

Skosená valbová strecha (polvalba)

Od valbovej sa polvalbová strecha líši iba menšou výškou bočných valieb a umiestnením odkvapov. Je akýmsi kompromisom medzi valbovou a sedlovou strechou z hľadiska estetiky i využitia vnútorného priestoru pri štítoch, oproti valbovej však umožňuje umiestniť do bočných stien podkrovia klasické okná či balkóny.

Stanová strecha

Stanová strecha má tvar ihlana. Využíva sa pri stavbách štvorcového typu. Má väčšinou štyri strešné plochy, ktoré sa zbiehajú do stredového vrcholu a tvoria tak štvorstenný ihlan, pričom strešných plôch môže byť i viac.

Manzardová a oblúková strecha

Manzardová strecha má mohutný vzhľad. Je variantom sedlovej strechy. Každá strana medzi hrebeňom a odkvapom sa skladá z dvoch rovín s odlišným sklonom, horná časť má menší a dolná časť väčší sklon. Výhodou je vyššie stúpanie a tým pádom lepšie využiteľný podkrovný priestor, nevýhodou je komplikovanejšia konštrukcia. Variantom je oblúková strecha tvorená súvislým oblúkom bez lomov.

Členitá strecha

Členitá strecha využíva kombináciu viacerých striech – sedlovej, valbovej a niekedy i stanovej strechy. Je konštrukčne náročná a ekonomicky nevýhodná, taktiež je potrebné rátať aj s väčšími tepelnými stratami. Charakter jedinečnej stavby s bohatou výzdobou, vežičkami a vikiermi vyžaduje členitú strechu, aj napriek jej nevýhodám.