Vyhrajte stavebnicu Teifoc pre budúceho malého stavbára či stavbárku. Súťaž prebieha na platforme Facebook na firemnej stránke stavebniny marand. Pravidlá sú jednoduché.

Pravidlá súťaže:

 1. Súťaž prebieha od 15.12.2019 do 18.12. 2019 12:00 hod. Výherca bude uverejnený v komentároch pod súťažným príspevkom a to dňa 18.12. vo večerných hodinách.
 2. Výhrou v súťaži je 1 ks Stavebnice Teifoc – Veľká sada s tehličkami a maltou.
 3. V súťaži bude udelená jedna výhra.
 4. Víťaz bude vyžrebovaný z komentárov spĺňajúcich podmienky súťaže.
 5. Podmienky súťaže:

 

 • Napíšte do komentára vysnívané povolanie Vášho dieťaťa.
 • Z komentárov bude následne vyžrebovaný 1 výherca stavebnice.
 • Po vyhlásení sa musí výherca ozvať do súkromnej správy, kde s ním prebehne dohoda o doručení výhry. Ak sa výherca neozve do 3 pracovných dní od zverejnenia informácie o výhre bude spustené ďalšie žrebovanie a bude oslovený nový výherca.

 

 1. Súťažiacim môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Účasť v súťaži je podmienená trvalým pobytom a doručovacou adresou na Slovensku. Súťaže sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k prevádzkovateľovi a je osobou blízkou k osobe v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
 2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a svojou účasťou vyjadrujete súhlas s pravidlami.
 3. Firma marand plus, s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu/doplnenie pravidiel a skrátenie/predĺženie/zrušenie súťaže.
 4. Na výhru v súťaži sa nevzťahuje právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na ďalšiu osobu. Nie je možné požadovať miesto výhry finančné plnenie/iný tovar. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je možné. Výhra sa nedá vymeniť.
 5. Usporiadateľom tejto súťaže je marand plus, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra. Facebook ani žiadne ďalšie spoločnosti medzi usporiadateľov nepatria a na priebehu súťaže sa nijako nepodieľajú.
 6. Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že nimi poskytnuté informácie, vrátane ich mena a fotografie, zvukových či obrazových nahrávok s nimi zhotovených, môže usporiadateľ používať k reklamným a propagačným účelom, a to v období 5 rokov od ukončenia súťaže.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment