Trendom v stavebníctve je úsporné bývanie a stále viac spotrebičov na tuhé palivá má uzavretú konštrukciu s hrdlom pre prívod vzduchu. Sú tri varianty riešenia tejto problematiky a to prívod vzduchu, podlahou, stenou, šachtou v rámci komínového telesa či  samotným komínom. Ktorá varianta však tá správna a aké sú výhody/nevýhody jednotlivých riešení?

Nedostatočný prívod vzduchu:

 • nefunkčné horenie
 • zdravotné riziká

1kg dreva = 10m³ vzduchu za hod.

1 človek = 600l za hod.
1
6 ľudí  10m³ vzduchu za hod.

Riešenie prívodu vzduchu

 • z miestnosti
 • podlahou
 • cez stenu
 • komínom

Nevýhody prívodu vzduchu z miestnosti:

 • nefukčné komíny v pasívnych a nulových domoch
 • chýba kyslík pre dýchanie

Nevýhody prívodu vzduchu podlahou:

 • konštrukčné komplikácie
 • tepelný most do budovy
 • kondenzácia v potrubí
 • kondezácia v spotrebiči

Nevýhody prívodu vzduchu cez stenu:

 • tepelný most do budovy
 • kondenzácia v potrubí
 • kondezácia v spotrebiči
 • zlý priebeh horenia

Nevýhody prívodu vzduchu komínom:

 • tlaková strata
 • dispozičné riešenie

Výhody prívodu vzduchu komínom:

 • vysušený predohriaty vzduch
 • jednoduchosť konštrukčného riešenia
 • nie je nutná príprava už na začiatku stavby