HELUZ, to nie je len prvotriedna tehla, ale komplexný stavebný systém. Vyrábame tehly s rôznymi parametrami, stropy, preklady a komíny. Ponúkame tiež materiály na murovanie – lepidlá na tehly, tepelnoizolačné malty, omietky a izolačnú penu. Z našich výrobkov tak môže vzniknúť celá hrubá stavba.

Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. poskytuje odberateľom kompletný sortiment tehliarskych výrobkov – pálené murovacie materiály pre obvodové murivo TermoBRIK, TermoBRIK SUPRA, SUPRA PLUS, pálené murovacie materiály pre priečky, akustické murivo TermoBRIK AKUSTIK, AKUSTIK PLUS, materiál pre ostatné murivo. Na zabezpečenie komplexnosti ponúkaného sortimentu Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. vyrába aj keramické nosníky s priestorovou výstužou, keramické stropné vložky a keramické preklady.

Firma Wienerberger má v portfóliu všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom Porotherm. Ide o tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment, ku ktorému patria napríklad tehly umožňujúce murovanie rohov a ostení bez toho, aby sa jednotlivé kusy museli deliť. Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady doplnené o preklad, ktorý má výšku tehly a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky Porotherm.

Ytong je biela tvárnica, ktorá je vyrobená z vápna, piesku, cementu a vody. Vnútri obsahuje milióny vzduchových pórov, ktoré jej tiež dali meno: pórobetón. Prvýkrát bola priemyselne vyrobená pred viac než 80 rokmi v juhošvédskom meste Yxhultu. Značka bola oficiálne zaregistrovaná v roku 1940, ale už v roku 1923 namiešal dr. Axel Erikson bázu na priemyselnú výrobu autoklávového pórobetónu.

Stavebný systém PORFIX ušetrí čas a náklady pri stavbe alebo prestavbe domu a jeho vlastnosti sa odrazia aj v úsporách energií pri bývaní. S PORFIXom staviate rýchlo a jednoducho, pretože sa dokáže prispôsobiť aj najnáročnejším detailom a bývate moderne, pretože spĺňa všetky kvalitatívne a ekologické normy.