Pri neustálom náraste cien energií stúpa čoraz viac význam energeticky úsporných riešení pri výstavbe, resp. rekonštrukcií objektov. Moderným, efektívn ym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla.

STEICO Gruppe je známa, predovšetkým, svojimi drevovláknitými izolačnými doskami šetrnými k životnému prostrediu. Okrem toho sú vyrábané ešte izolačné materiály z konope, stojky nosníkov (konštrukčné stavebné výrobky) a dosky z tvrdých vlákien. Sortiment dopĺňa predaj dyhového vrstveného dreva.

Strešný systém Terran obsahuje všetky prvky príslušenstva z betónu, kovu a z umelej hmoty potrebné k odbornému a kompletnému vytvoreniu strechy. Ponúkame kompletný strešný systém, ktorý vyhovuje aj špeciálnym požiadavkám. Jednotlivé prvky príslušenstva, resp. ich farebné odtiene, sú prispôsobené k vybranej strešnej krytine.