Firma RECTOR Slovakia je slovenskou pobočkou francúzskej skupiny RECTOR Lesage, ktorá patrí už viac ako 60 rokov medzi lídrov vo výrobe predpätých betónových prefabrikátov na francúzskom trhu. Obchodné oddelenie firmy je v Žiline, výroba stropných vložiek a centrálny sklad výrobkov je v Turanoch pri Martine. Výrobu betónových predpätých stropných nosníkov zabezpečujeme v moderných výrobných závodoch RECTOR vo Francúzsku, Belgicku a v Poľsku.

Keramický polo montovaný strop je zložený z keramických nosníkov s priestorovou výstužou KNPV a keramických stropných vložiek TermoBRIK. Zostavený strop nepotrebuje žiadnu ďalšiu výstuž. K výhodám patrí rýchla a jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov a celo keramický podhľad – znižuje spotrebu malty pri omietaní

Stropný systém HELUZ MIAKO je súčasťou komplexného tehlového systému HELUZ. Ľahké navrhovanie, dobrá previazanosť a spolupôsobenie všetkých častí hrubej stavby, sú výhody, ktoré ocení každý stavebník a projektant. Stropy HELUZ MIAKO sú veľmi variabilné a dajú sa použiť aj pri členitých a nepravidelných pôdorysoch miestností, po doplnení výstuže je možné využiť aj ako spojité nosníky alebo pre konzoly napr. balkóny a schodiskové podesty.

Ytong Klasik je montovaný strop zhotovený z Ytong stropných vložiek z pórobetónu P2-500, ŽB nosníkov Ytong a monolitickej zálievky s nadbetonávkou z betónu C20/25. Montáž je rýchla a jednoduchá, strop má vysokú variabilitu, možnosť umiestnenia otvorov, vytvorenie konzoly, vynikajúca ochrana pred hlukom vďaka kombinácii betónu s pórovitou štruktúrou stropných vložiek.

Výhodou použitia systémového riešenia stropu Porfix je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť rovnako a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien.

Stropný systém Porotherm je polo montovaný keramický strop s predpätými nosníkmi určený pre malé a stredné rozpony od 2,25 do 7,00 m. Po zmonolitnení vzniká rebierkový strop. Je to moderná stropná konštrukcia, ktorá využíva výhody predpätého betónu. Hlavnými prvkami systému sú keramické predpäté nosníky Porotherm, keramické stropné vložky Porotherm a vencová tehla.