Tehla ako stavebný materiál prešla za posledných 50 rokov prevratným vývojom, z hľadiska tepelno-izolačných vlastností i technologických výhod. „Klasická“ plná pálená tehla, sa vytvorením vnútornej štruktúry dutín, zmenila v tehlu „dierovanú“.

Produkt vypaľovania hliny- keramický črep, sa tým vyľahčil a celkové zväčšenie tvarovky prinieslo úsporu pracovného času i materiálu. Súčasní výrobcovia dodávajú stavebníkom nielen tehly, ale komplexný stavebný systém na výrobu celej hrubej stavby z pálených materiálov. Takto je možné vytvoriť obvodové, vnútorné nosné i deliace steny, keramické preklady i keramické montované stropy. Pálená tehla má vysokú statickú nosnosť ( P2-P20), ustálenú hmotnostnú vlhkosť ( 0,5-1,8%), je odolná proti ohňu a umožňuje difúziu vodných pár, má výborné akustické schopnosti.

Prioritnou vlastnosťou tehly, ktorá sa nezmenila ani počas stáročí je fakt, že sa jedná o prírodný materiál. Základnými surovinami na jej výrobu sú špeciálna ílovitá hlina, piesok a voda – jednoduché, no zároveň geniálne zloženie, ktoré je prospešné tak ľudskému zdraviu, ako i životnému prostrediu. Ide o plne ekologický materiál, ktorý je v prípade potreby možné recyklovať. Z prírodného zloženia tehly vyplýva aj jej ďalšia dôležitá vlastnosť a tou je nasiakavosť. Zjednodušene povedané, tehla dokáže vlahu nasať a zároveň ju aj prirodzene vypustiť. Umožňuje tým optimálnu difúziu vodných pár, čo je zo zdravotného hľadiska pre obytný priestor veľmi dôležité, keďže sa tým zabraňuje vzniku plesní. Tehliarsky črep je tiež mimoriadny zvukový izolant. Túto vlastnosť možno ešte umocniť výberom špeciálnej akustickej tehly, ktorá izoluje zvuky takmer dokonale.

Prírodný stavebný materiál

Pálená tehla je prastarý stavebný materiál, ktorý sa zrodil pred tisícročiami v miestach starovekých kultúr v strednej Ázii. Základná myšlienka, ktorá stála pri zrode tehly, zostala dodnes nezmenená – z dostupného materiálu, ktorým je tehliarska hlina, jednoduchým postupom v procese tvarovania, sušenia a vypaľovania vyrobiť stavebný materiál, ktorý v sebe v optimálnej kombinácii spája vlastnosti dôležité z hľadiska stavania a bývania. Pri zrode pálenej tehly stoja štyri základné živly zem + voda + vzduch + oheň. Výsledkom je produkt, ktorý bez zveličenia môžeme nazvať prírodným. Tehla je ideálny stavebný materiál na vytváranie zdravého prostredia na bývanie. V posledných desaťročiach však tento pravidelný kus vypálenej hliny prešiel revolučnými zmenami a na nepoznanie zmenil svoj vzhľad. Zmeny vzhľadu boli vyvolané stále narastajúcimi požiadavkami na stavebné materiály.

Prehľad komponentov niektorých stavebných materiálov

Akumulácia tepla

Tehlové murivo má vďaka vlastnostiam páleného tehliarskeho črepu schopnosť akumulovať teplo, ktoré neskôr zo seba vydáva. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Masívne tehlové steny nie sú citlivé na zmeny teploty vonkajšieho prostredia. Čím je materiál obvodových stien menej citlivý na tieto zmeny, tým viac sú vnútorné priestory vnímané z hľadiska tepelnej pohody ako príjemné.

Bývanie bez žiarenia

Každá surovina na výrobu stavebných látok pochádzajúca z prírodných zdrojov, vykazuje určitú mieru prirodzenej rádioaktivity. Je to dôsledok toho, že každá surovina obsahuje určitú koncentráciu prírodných rádionuklidov (predovšetkým 226Ra a 228Th, prípadne 232Th). Tehla vykazuje obsah prírodných rádionuklidov hlboko pod prípustnou hranicou 120Bq/m3. Z hľadiska nežiadúceho vplyvu na zdravie človeka je však najnebezpečnejší plynný radón 222Rn, ktorý vzniká ako produkt rozpadu rádia. Množstvo uvolneného radónu závisí vo veľkej miere od tzv. rýchlosti emanácie (vyžarovania), čo je vlastnosť závislá od stavebnej látky. Látky s porovnateľným obsahom prírodných rádionuklidov môžu mať výrazne rozdielnu mieru exhalácie plynného radónu (viď graf).

Rýchlosť emanácie radónu 222Rn zo steny hr. 100 mm z rôznych stavebných materiálov (Bq/m2h)

Optimálny vlhkostný režim

Príjemná bytová klíma je v značnej miere závislá od obsahu vodnej pary vo vzduchu a teplôt vnútorných povrchov. Nepriaznivá kombinácia týchto dvoch veličín môže viesť k nepríjemnému javu kondenzácie vodných pár v kritických detailoch a pri dlhodobejšom pôsobení vedie k vzniku plesní. Preto by stena mala umožňovať difúziu vodných pár a tým regulovať vlhkosť. Tehly s vyľahčeným repom majú vďaka svojej vnútornej štruktúre túto vlastnosť veľmi priaznivú. Difúzia vodnej pary zabezpečuje stále prirodzenú klímu v obytných priestoroch.