Omietky môžeme rozdeliť do rôznych podskupín podľa:

  • počtu vrstiev (jednovrstvové, dvojvrstvové, viacvrstvové a nástreky),
  • použitých materiálov (vápenné, vápennocementové, vápennocementové s prídavkom sadry, cementové, vápennosadrové, sádrovohlinené, hlinené a pod.),
  • povrchovej úpravy (hrubé, hladké, zrnité, jemné, hladené, štruktúrované, plastické, leštené, ozdobné, škriabané, brúsené a pod.),
  • spôsobu nanášania (nahadzované, striekané, náterové),
  • spôsobu omietania (ručné, strojové).

SÁDROVÁ OMIETKA

Má veľmi jemnú štruktúru povrchu, preto ju môžeme použiť aj na omietanie spoločenských a reprezentatívnych priestorov. Pôsobí príjemne a navyše je aktívnym materiálom, ktorý umožňuje stenám dýchať (to neplatí, ak je nanesená na čisto cementový podklad), čím reguluje klímu v miestnosti. Avšak nie je vhodná pre ľudí, ktorý nemajú radi pocit suchého vzduchu, pretože pohlcuje vlhkosť z prostredia. Fajčiari si však musia dať pozor – sadrová omietka absorbuje cigaretový dym, čím natrvalo zosivie a zapácha po dyme. Preto sa neodporúča jej použitie v priestoroch, kde rátame s výskytom fajčiarov. Keďže je veľmi háklivá na oškretie, taktiež ju neodporúčame do priestorov určených pre malé deti. Zložkami omietky sú vápno a sadra ako spojivo. V závislosti od typu (tvoreného ďalšími prímesami) môžeme sadrovú omietku použiť na celoplošné stierkovanie stropov a stien, na omietanie betónových panelov a murovaných stien, ako podklad pre maliarske a tapetárske práce, na sanáciu trhlín, dier a škár. Pri rekonštrukciách musíme pred aplikáciou sadrovej omietky odstrániť starú maľbu až na základ omietky. Stenu impregnujeme penetračným náterom. Jadro omietky by malo mať hrúbku 15 mm. Naň aplikujeme povrchovú vrstvu hrubú 5 mm, vytvorenú z vody, vápna a sadry so zrnitosťou 0,2 mm. Povrchovú vrstvu vyhladíme a vytvoríme tak rovnú plochu, ktorú môžeme definitívne upraviť farebnou maľbou. Môže byť hladká i filcovaná.

 


PRODUKTY:

  • SÁDROVÉ OMIETKY

KNAUF MP 75 je jednovrstvová omietka na steny a stropy do vnútorného prostredia – ako sú kancelárske budovy, bytová výstavba a miestnosti s obvyklou vlhkosťou vzduchu (vrátane domácich kuchýň a kúpeľní). Je vhodná pre strojové spracovanie (napr. PFT G4). Min. hrúbka omietky je 8 mm, bežná 10 – 15 mm. Špeciálne zloženie omietky umožňuje vytvoriť perfektne hladký povrch.

  • VÁPENNOSÁDROVÉ OMIETKY

FILCOVANÁ PROFI MP4 je určená výhradne pre vnútorné použitie v suchých priestoroch. Vykazuje malý difúzny odpor, dobrú spracovateľnosť a veľmi priaznivo ovplyvňuje bytovú klímu. Vápennosadrová suchá omietková zmes s vysokým obsahom sadry pre prípravu jednovrstvej omietky s filcovaným povrchom bez trhlín, vhodným pre maľbu. Vyznačuje sa dobrým a jednoduchým spracovaním.

GLETOVANÁ PROFI MP2 je určená výhradne pre vnútorné použitie v suchých priestoroch s požiadavkou na hladký povrch. Vykazuje malý difúzny odpor, dobrú spracovateľnosť a veľmi priaznivo ovplyvňuje bytovú klímu. Vápennosadrová suchá omietková zmes pre prípravu jednovrstvovej omietky s veľmi hladkým gletovaným povrchom bez trhlín, vhodným pre maľbu a tapetovanie. Vyznačuje sa dobrým spracovaním.

ĽAHČENÁ GLETOVANÁ PROFI MP2 Leicht je suchá omietková zmes pre strojové spracovanie so zvýšeným obsahom sadry, vnútorné použitie. Vhodná na omietanie stien v suchých priestoroch s požiadavkou na hladký povrch.


VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA

V porovnaní so sadrovou omietkou výborne akumuluje teplo a vylepšuje akustickú pohodu. Zároveň sú tieto omietky oproti sadrovým aj lacnejšie. V miestnostiach s prechodne vlhkým ovzduším (kúpeľne, kuchyne) môžeme použiť napríklad hladké dvojvrstvové vápenno-cementové omietky. Prvú vrstvu s hrúbkou 15 až 20 mm tvorí vápenno­cementová malta, pri požiadavke vyššej súdržnosti omietky s podkladovým murivom použijeme cementovú maltu. Druhá vrstva je z jemnej vápennej malty – štuku. Nanášame ju v minimálnej hrúbke 2 až 4 mm. Štruktúra jej povrchu závisí od zrnitosti omietkového plniva.

Zatretá vápenno-cementová a cementová omietka: Použiť ju môžeme opäť v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, ale aj tam, kde je omietka vystavená väčšiemu opotrebeniu. Ide o jednovrstvovú omietku v hrúbke 10 až 12 mm z vápenno-cementovej alebo cementovej malty. Povrch zatierame dreveným hladidlom.

Hladká cementová omietka: Nanášame ju postupne ako zatretú omietku, ale jej povrch uhladíme tak, aby neboli viditeľné spoje a rôznosť farebných odtieňov.

Pálená cementová omietka: Je dvojvrstvová a čiastočne vodotesná, preto ju môžeme použiť v práčovniach, garážach a pod. Jadro z cementovej malty má zvyčajne hrúbku 12 mm. Lícnu vrstvu pripravíme z veľmi jemnej cementovej malty, ktorú vyhladzujeme oceľovým hladidlom a vypaľujeme hladením za stáleho zasypávania povrchu omietky cementom a zvlhčovania vodou.

Tepelnoizolačné – perlitové omietky: Vnútorné tepelnoizolačné omietky sú príjemné na dotyk a slúžia na zvýšenie nedostatočného tepelného odporu muriva. Použijeme ich napríklad na omietanie nevykurovaných schodísk a pod.

S bielym cementom: Vápennocementová suchá omietková zmes s bielym cementom  je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Je vyrobená výlučne z prírodných materiálov a  vyznačuje sa bielou farbou. Spracováva sa strojom ako jednovrstvová omietka, prípadne ako jadrová vrstva pod ďalšiu ušľachtilú omietku.

Ochranné  omietky: Existujú rôzne druhy špeciálnych omietok, ktoré majú za úlohu chrániť naše zdravie, napr. chránia pred elektrosmogom, používajú sa  na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia alebo barytová omietka určená predovšetkým pre pracoviská so zdrojmi žiarenia RTG.

 


PRODUKTY:

  • VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY

FILCOVANÁ PROFI MK1 je suchá omietková zmes s vysokým obsahom vápna pre vnútorné použitie, určená na strojové spracovanie. Jednovrstvová omietka, prípadne ako jadrová vrstva pod ďalšiu ušľachtilú omietku. Je určená pre vnútorné použitie, a to aj vo vlhkých priestoroch (pivnice, práčovne, vlhké kuchyne, atď.). Možno ju použiť pri opravách starých budov a sanačných prácach. Vykazuje vlastnosti veľmi priaznivo ovplyvňujúce bytovú klímu, vyznačuje sa veľmi dobrou spracovateľnosťou.

ĽAHČENÁ (FILCOVANÁ) PROFI MUP-L tvorí ideálnu jadrovú omietku na vysoko tepelnoizolačných podkladoch pre fasády. Možno ju použiť aj ako jadrovú omietku v interiéri. Ľahčená strojovo spracovateľná jadrová omietka, je zvlášť ľahko spracovateľná, má zvýšený tepelný odpor a je odolná proti náhlym zmenám teploty.

VÁPENNOCEMENTOVANÁ S BIELYM CEMENTOM (FILCOVANÁ)  PROFI MK2, MK8 suchá omietková zmes s bielym cementom pre vnútorné aj vonkajšie použitie, určená na strojové spracovanie. Jednovrstvová omietka, prípadne ako jadrová vrstva pod ďalšiu ušľachtilú omietku. Vyrobená výlučne z prírodných materiálov, vyznačuje sa bielou farbou. Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Pri vnútornom použití ju možno použiť i vo vlhkých priestoroch (pivnice, práčovne, kúpeľne, vlhké kuchyne, atď.). Vykazuje vlastnosti veľmi priaznivo ovplyvňujúce bytovú klímu, vyznačuje sa veľmi dobrou spracovateľnosťou.

OMIETKA S PRÍDAVKOM SADRY (FILCOVANÁ ALEBO GLETOVANÁ) PROFI MGZ je určená pre vnútorné použitie na omietanie bežných podkladov. Omietku je možno spracovať jednovrstvovo a je vhodná tiež pre stenové vykurovanie (do 40 °C). Vápennocementová suchá omietková zmes s prídavkom sadry, pre ručné aj strojové spracovanie.

TEPLOIZOLAČNÁ S PERLITOM PROFI Therm – suchá omietková zmes pre ručné spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie, ktorá sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami (obsah perlitu). Výrobok sa vyznačuje nízkou objemovou hmotnosťou, vysokým stupňom tepelnej izolácie, nízkym difúznym odporom, ľahkou spracovateľnosťou.

  • ŠPECIÁLNE OMIETKY

BARYTOVÁ PROFI JADROVÁ OMIETKA slúži ako tieniaca vrstva proti prieniku ionizujúceho žiarenia. Suchá zmes na vytvorenie omietkovej zmesi predovšetkým pre pracoviská so zdrojmi žiarenia RTG

VÁPENNOCEMENTOVÁ PROFI FFARADAYUS MK1 – vnútorná jedno alebo viacvrstvová omietka s filcovaným povrchom; vhodná aj pre pivnice a garáže.  Používa sa na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia.

TRASSOVÁ OMIETKA PROFI PORETEC TRASS-KALKPUTZ  – SANAČNÁ – ručne i strojovo spracovateľná vápenná jadrová omietka s prídavkom trassu. Omietka ja určená predovšetkým pre renováciu historických stavieb. Ručné aj strojové spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie. Nevhodná pre použitie v soklovej časti muriva. Suchá omietková zmes na vápennej báze s prísadou trassu, vyznačujúca sa nízkym difúznym odporom, odolnosťou proti výkvetom a mrazuvzdornosťou.

ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ – SANAČNÁ – ručne spracovateľná vápenná štuková omietka vhodná najmä pre sanačné systémy. Omietka je určená predovšetkým pre sanačný omietkový systém (podľa smernice WTA – Merkblatt 2-9-04/D). Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Suchá omietková zmes na prípravu vrchnej omietky vyznačujúca sa nízkym difúznym odporom.

SANAČNÁ OMIETKA KNAUF MCO1 jadrová odvlhčovacia omietka. Suchá maltová zmes MCO 1 Knauf je ručná malta vhodná pre opravy vlhkého a soľami poškodeného muriva. Zloženie SMZ zaručuje, že zatvrdnutá omietka dobre transportuje vodu z muriva k povrchu, kde sa odparí a zároveň znemožňuje priechod solí a tým dlhodobo zabraňuje výskytu soľných výkvetov.


 

VÁPENNÁ OMIETKA

Hrubá: Ide o jednovrstvovú omietku, ktorú nahadzujeme v hrúbke 10 až 12 mm. Používala sa najmä v minulosti na omietanie významovo podradnejších plôch a priestorov (komíny, pôjdy, pivnice). Môže byť nezatretá a zatretá. Povrch zatretej omietky upravujeme drevenou stierkou.

Hladká: Nahadzujeme ju ako jednovrstvovú v hrúbke do 15 mm alebo ako dvojvrstvovú v celkovej hrúbke až 20 mm. Do malty pridávame dostatočne jemný piesok, aby sme mohli povrch omietnutej plochy vyhladiť dreveným hladidlom.

Hladká štuková omietka: Hladká štuková (jemnozrnná) vápenná omietka je vhodným podkladom pod maľovku alebo tapety, čo ju predurčuje byť jednou z najčastejšie používaných omietok v interiéri. Nanášame ju vo dvoch vrstvách. Spodná vrstva – jadro – má hrúbku 15 mm a tvorí ju hrubá vápenno-cementová malta (ak chceme dosiahnuť väčšiu pevnosť, zhotovíme jadro z cementovej malty). Lícnu štukovú vrstvu pripravíme z jemnej vápennej malty a naťahujeme ju v hrúbke 3 až 5 mm drevenými alebo kovovými hladidlami na vyrovnané jadro. Na výrobu štukovej omietky musíme použiť veľmi jemný preosiaty piesok. Lícnu vrstvu vyhladíme dreveným alebo plsteným hladidlom za stáleho kropenia stierkou. Do štukovej omietky môžeme pridať aj sadru, čím vznikne veľmi jemná omietka.

Klimatická: Prírodne biela, vysoko paropriepustná vápenná ľahká omietka pre vnútorné použitie. Zabezpečuje optimálne odovzdávanie a prijímanie vlhkosti z vnútorného vzduchu. Zároveň znižuje množstvo škodlivín v interiéri. Chráni interiér proti prehrievaniu v lete, vyžarovanie naakumulovaného tepla zároveň zabezpečuje príjemné vnútorné teploty v prechodnom či zimnom období. Popri dobrej izolácii, tak aj omietka prispieva k vytvoreniu príjemnej vnútornej klímy.

 

HLINENÁ OMIETKA

Priaznivci alternatívneho bývania čoraz častejšie siahajú k omietkovému materiálu, ktorý poznali už naši predkovia. Tradičná hlinená omietka má viacero zaujímavých vlastností. Napríklad nie je agresívna k pokožke, pretože netvrdne chemickou reakciou, ale schnutím. Je difúzne otvorená, čo znamená, že má schopnosť prijímať a viesť vodu aj vzdušnú vlhkosť. Je trvácna, prirodzene pekná, dá sa tvarovať, dokonca modelovať a znáša sa takmer so všetkými stavebnými materiálmi. Hlinené omietky majú vo všeobecnosti nižšiu povrchovú pevnosť ako omietky vápenné alebo vápenno-cementové. Pretože hlina nemá dobré spájacie vlastnosti, musí sa zmes kameniva v omietke veľmi dobre vymiešať, aby pri vysychaní všetko kamenivo do seba čo najtesnejšie zapadlo (zaklinilo sa) a na dosiahnutie výslednej pevnosti omietky postačil už len materiál s nízkou spájacou schopnosťou, teda hlina. Hlinenú omietku si môžeme pripraviť aj svojpomocne (optimálny pomer častíc v omietke by mal byť 20 % ílu a 80 % piesku rôznej zrnitosti) alebo, ak si netrúfame, môžeme si zakúpiť hotovú omietkovú hlinenú zmes v suchej forme vo vreciach. Tú už len zmiešame s vodou a aplikujeme rovnako ako iné typy omietok. Jednovrstvová – jadrová hlinená omietka môže mať hrúbku od 20 do 80 mm, dvojvrstvová má okrem prvej vrstvy aj vrstvu jemnej omietky v hrúbke 10 až 20 mm a o trojvrstvovej hovoríme vtedy, ak na jemnú omietku nanášame ešte tenkú, dvojmilimetrovú vrstvu hlinenej stierky. Vo všeobecnosti platí zásada, že spodné vrstvy sú ílovitejšie a vrchné obsahujú viac piesku. Hlinou môžeme omietnuť takmer všetky stavebné materiály, najmä prírodné. Pre lepší kontakt s podkladom môžeme zdrsniť ich povrch, naniesť na ne náter z riedkej hliny, prípadne prichytiť jutovinu alebo rohože z tŕstia.