Väzníkový vs. tradičný krov

Strecha je dôležitou konštrukčnou časťou stavby, ktorá chráni dom pred poveternostnými vplyvmi akými sú dážď, sneh, vietor či oheň. Od jej kvality závisí životnosť celej stavby,a preto je dôležité aby nosná konštrukcia strechy bola kvalitne a odborne prevedená. Nosnou konštrukciou môže byť práve tradičný alebo väzníkový krov.

Lepidlo alebo pena?

Pokiaľ si kladiete otázku či pri stavbe použiť lepidlo alebo penu tu dostanete odpoveď. Vždy záleží od typu tehly a taktiež od požiadaviek, ktoré očakávate od týchto produktov. Čo v skutočnosti môžeme chápať pod pomenovaním „lepidlo“ či „pena“ sa dozviete vo video návode od firmy Heluz.

Strecha – základné pojmy

Pre laika môžu byť tieto pojmy naozaj veľkou neznámou. Pokiaľ plánujete stavbu a chcete sa o tejto problematike dozvedieť čo najviac, no práve jednotlivé časti sú pre vás nezrozumiteľné v tomto príspevku sa dozviete všetko, čo je pre vás potrebné.

Typy striech

Strecha nás nielen chráni pred dažďom a zatečením, ale aj zabezpečuje teplo, či ďalší priestor. Tvar strechy volíme podľa charakteru stavby, požiadaviek na využiteľnosť priestoru, energetickú náročnosť a tiež aj podľa ekonomických možností realizácie strechy. Výber správnej strechy je naozaj dôležitý pretože jej výber ovplyvní nielen náklady na stavbu ale aj náklady na energie pri vykurovaní či kvalitu bývania.

Zatepliť, či nezatepliť – vzorový dom

Mnoho ľudí v snahe ušetriť na stavbe domu často siaha po lacnejšej tehle. Pravdou však je, že pokiaľ investujete do kvalitnej tehly ušetríte práve na zatepľovaní. Pri odbere tehly širších rozmerov sa vyhnete zbytočným nákladom aj keď prvotná investícia môže byť vyššia ako ste plánovali. Pozrite si stručné porovnanie a uveríte.

Rozdelenie omietok podľa materiálu

Omietka môže byť dokonalou vizitkou vašej stavby. Kvalita omietky sa odvíja od kvality jednotlivých vrstiev ale taktiež od podkladu, na ktorý je nanášaná. Existujú rôzne typy omietok, ktoré sú vhodné na rôzne povrchy interiéru či exteriéru stavby. Aké sú však medzi nimi rozdiely a ako si vybrať tú správnu?

Prestupy komínov

Pri plánovaní komínu je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ komín prechádza konštrukciou stavby (napr. stropom, strechou atď.) je vzhľadom na bezpečnosť nutné prestupy urobiť naozaj precízne. Tento možno stavebný detail však zohráva dôležitú úlohu v správnej funkčnosti a bezpečnosti vášho domova.

Vzduch – základný prvok funkčného komínu

Trendom v stavebníctve je úsporné bývanie a stále viac spotrebičov na tuhé palivá má uzavretú konštrukciu s hrdlom pre prívod vzduchu. Sú tri varianty riešenia tejto problematiky a to prívod vzduchu, podlahou, stenou, šachtou v rámci komínového telesa či samotným komínom. Ktorá varianta však tá správna a aké sú výhody/nevýhody jednotlivých riešení?

Bezpečný komín

Bezpečnosť komínu sa odvíja nielen od správneho návrhu vlastného komínového systému, ale taktiež od správneho návrhu komínového systému či teploty spalín. V praxi sa predovšetkým sleduje požiadavka na vhodný spôsob zabudovania komína do stavby a správny pomer komína. Zároveň na bezpečnosť vplýva aj výška prestupu. Na čo sa zameriavať pri stavbe a návrhu komínu?